Metoda Domana polega na wielokrotnym pokazywaniu dziecku zestawów kart ze ściśle określoną treścią. Każdy zestaw słów prezentujemy dziecku 3 razy dziennie w odstępach 30-sto minutowych. Zestaw jest codziennie modyfikowany. Rozpoczynając zabawę w czytanie jako pierwsze pokazujemy dziecku proste rzeczowniki, które łatwo znajdzie w swoim otoczeniu.

wymiary kart:

wymiary kart

Harmonogram ułatwia rozplanowanie zabawy. By kompleksowo wspomóc Państwa w nauce opracowaliśmy 3 rodzaje harmonogramów różniące się intensywnością nauki: 5 zestawów dziennie (zgodnie z metodą Domana), dla rodziców zapracowanych przygotowaliśmy wersję 3 i 1 zestawu dziennie.

Dołączone harmonogramy ułatwiają dostosowanie tempa nauki do potrzeb dziecka, pamiętając, że to systematyczność jest podstawową zasadą nauczania.

Dziecko zapamiętuje wyrazy słuchowo oraz wzrokowo (w pamięci chwilowej), a system powtórzeń skutecznie zapisuje je w pamięci trwałej

Jest to dla dziecka nowa zabawa i musi się z nią oswoić, zaakceptować ją. Również rodzic ma czas, by zorganizować tę zabawę najwygodniej, wybraż dogodne miejsce, oświetlenie, stworzyć Wasze własne rytuały.

Naukę czytania można zacząć już z niemowlęciem poniżej trzeciego miesiąca, jednak ze względu na niedojrzałość oczu dziecka, rozpoczęcie nauki będzie wymagało zastosowania dodatkowych kart przed wprowadzeniem Etapu IEtap Zerowy (stymulacji wzroku). Aby uzyskać odpowiednią dla niemowlęcia intensywność litery muszą być bardzo wyraziste, a karty dosyć duże.

U niemowląt, które nie otrzymują zorganizowanej stymulacji, dopiero około 12 tygodnia lub jeszcze później następuje łatwość widzenia. Dzieko, które miało program wzrokowej stymulacji może to osiągnąć między 8 a 10 tygodniem. Po zakończeniu etapu zerowego jest ono gotowe przejść do etapu pierwszego będącego częścią Pakietu 1 naszych zestawów.

Gdy bawicie się w czytanie, pamiętaj:

Rozpocznij zabawę z dzieckiem wówczas, gdy uwierzysz, że możesz nauczyć swoje dziecko czytać.

Baw się tak dobrze jak dziecko! Nie udawaj, dzieci to wspaniali obserwatorzy.

Zabawa w czytanie powinna zajmować kilka sekund, ale odbywać się często.

Pochwal Maluszka, bijcie brawo, pocałuj i przytul po każdej wspólnej zabawie!

Kończ zabawę zanim zechce ją skończyć Twoje dziecko

Dostosuj tempo zabawy do potrzeb dziecka i Twoich możliwości. Zbyt ambitny plan szybko was zniechęci do systematycznej zabawy.

Nie sprawdzaj dziecka, nie nakłaniaj by prezentowało swoje zdolności, jeżeli nie ma na to ochoty.

Mówimy do dziecka od urodzenia, co rozwija jego drogę słuchową. Możemy mu również dostarczać mowy za pośrednictwem oczu – to rozwija drogę wzrokową.

Czas przeznaczony na tę zabawę ma być bardzo krótki. Każda sesja zabierze tylko kilka sekund – trzeba zawsze skończyć ją zanim dziecko będzie chciało skończyć. Gdy będziecie trzymać się tej zasady, to dziecko będzie prosić by bawić się w czytanie, a wy będziecie podsycać, nie niszczyć jego naturalne pragnienie uczenia się.

Więcej... w górę

Pakiet pierwszy

metoda Domana - Etap I i II

pojedyncze słowa oraz wyrażenia dwuwyrazowe, nadruk czerwony, czcionka z 80 mm zmniejsza się do 50 mm. Poznane w tych etapach wyrazy będą utrwalane poprzez liczne powtórzenia w kolejnych etapach

Pakiet drugi

metoda Domana - Etap III i IV

wyrażenia dwuwyrazowe i proste zdania, nadruk od czerwonego stopniowo zmienia się na czarny, czcionka wielkości 50 mm zmniejszana jest do 20 mm. Zakres słownictwa Pakietu 2 bazuje na wyrazach poznanych w etapie I i II Pakietu 1 i jest nadal rozbudowywany

Matematyka

metoda Domana - matematyka

karty z nadrukowanymi kropkami o średnicy 19mm, na odwrocie kart nadrukowano liczbę odpowiadającą liczbie kropek danej karty wraz z 20 działaniami o wzrastającej trudności, wynik działań zgodny z numerem karty i ilością kropek