Kolejnym, piątym etapem nauki czytania są pierwsze książeczki, tym etapem który może zostać wprowadzony jeśli uprzednio prowadziliśmy naukę pokazując karty z napisami, zrealizowaliśmy etapy 1-4 wg Domana.

Proponujemy zacząć od prostych książeczek wykonanych samodzielnie. Należy wziąć zeszyt, na jednej stronie napisać proste zdanie, na drugiej wkleić obrazek/zdjęcie ilustrujące przeczytany przez dziecko tekst (nie podpisujemy obrazków na tej samej stronie).

Pierwsze książeczki powinny być proste, opisywać świat dziecka, używać słów które zna z kart którymi uprzednio było uczone (np. klocek, samochód, lala, mama itp.), w kolejnych dobrze podążać za zainteresowaniami malucha.

Pakiet pierwszy

metoda Domana - Etap I i II

pojedyncze słowa oraz wyrażenia dwuwyrazowe, nadruk czerwony, czcionka z 80 mm zmniejsza się do 50 mm. Poznane w tych etapach wyrazy będą utrwalane poprzez liczne powtórzenia w kolejnych etapach

Pakiet drugi

metoda Domana - Etap III i IV

wyrażenia dwuwyrazowe i proste zdania, nadruk od czerwonego stopniowo zmienia się na czarny, czcionka wielkości 50 mm zmniejszana jest do 20 mm. Zakres słownictwa Pakietu 2 bazuje na wyrazach poznanych w etapie I i II Pakietu 1 i jest nadal rozbudowywany

Matematyka

metoda Domana - matematyka

karty z nadrukowanymi kropkami o średnicy 19mm, na odwrocie kart nadrukowano liczbę odpowiadającą liczbie kropek danej karty wraz z 20 działaniami o wzrastającej trudności, wynik działań zgodny z numerem karty i ilością kropek