Matematyka - czyste karty

Pakiet 100 czystych kart o wymiarach 280 mm na 280 mm do realizacji własnych pomysłów matematycznech jak również stworzenia bitów inteligencji. W skład pakietu wchodzi również poradnik oraz czerwony marker do wypełniania kart.

Karty są duże – wymiary kart: 28cm x 28cm


wymiary kart

W skład pakietu matematyka wchodzi:

100 kart do samodzielnego wypełnienia,

poradnik zawierający instrukcję oraz praktyczne wskazówki i przykłady zabaw;
(książeczka w kolorze o wymiarach: 150 mm na 210 mm),

nietoksyczny czerwony marker do wypełnienia czystych kart,

pudełko.

sklep online w górę

Pakiet pierwszy

metoda Domana - Etap I i II

pojedyncze słowa oraz wyrażenia dwuwyrazowe, nadruk czerwony, czcionka z 80 mm zmniejsza się do 50 mm. Poznane w tych etapach wyrazy będą utrwalane poprzez liczne powtórzenia w kolejnych etapach

Pakiet drugi

metoda Domana - Etap III i IV

wyrażenia dwuwyrazowe i proste zdania, nadruk od czerwonego stopniowo zmienia się na czarny, czcionka wielkości 50 mm zmniejszana jest do 20 mm. Zakres słownictwa Pakietu 2 bazuje na wyrazach poznanych w etapie I i II Pakietu 1 i jest nadal rozbudowywany

Matematyka

metoda Domana - matematyka

karty z nadrukowanymi kropkami o średnicy 19mm, na odwrocie kart nadrukowano liczbę odpowiadającą liczbie kropek danej karty wraz z 20 działaniami o wzrastającej trudności, wynik działań zgodny z numerem karty i ilością kropek