Polecane linki


oficjalna strona Instytutu Osiągania Ludzkich Możliwościwww.iahp.org

IAHP (The Institutes for the Achievement of Human Potential) – Instytut Osiągania Ludzkich Możliwości w Filadelfii, założony przez Glenna Domana ponad pięćdziesiąt lat temu. W tym czasie miliony rodziców z całego świata odwiedziły Instytut korzystając z prowadzonych tam warsztatów metod wczesnej edukacji i wspomagania rozwoju dzieci zarówno zdrowych, jak i z uszkodzeniami mózgu.

Instytut znany jest z pionierskiej pracy nad rozwojem mózgu dziecka od najwcześniejszych stadiów. Propaguje publikacje z serii Cicha Rewolucja - pozycje przełomowe w rozwoju psychologii rozwoju dziecka.

Celem Instytutu jest wspomagać rozwój intelektualnych, psychicznych i społecznych umiejętności dzieci.Hipokampus
www.hipokampus.pl

Metoda Glenna Domana w praktyce - zapraszamy na warsztaty i zajęcia z najmłodszymi.

Znajdą Tu Państwo ofertę skierowana dla rodziców dzieci w wieku od półtora roku do lat 6. Jest to okres, kiedy nauka przychodzi im łatwo i intuicyjnie, kiedy bawiąc się, potrafią poznać świat w sposób bardziej pełny, niż siedzący nad książkami kilkunastolatek. Możliwości pochłaniania wiedzy i uczenia się nowych umiejętności są w tym wieku niemal nieograniczone, a przy tym dziecko ma tak wielki głód wiedzy, że z wielkim apetytem skorzysta z każdej możliwości nauki, jakiej mu dostarczymy.

w górę

ksiązki dotykowe
www.ksiazkidotykowe.pl

I Ogólnopolska Wypożyczalnia Książek Dotykowych została założona przez Bożenę Kazanowską i Renatę Łęczyńską. Wypożyczalnia działa od 1 września 2008 roku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie. Jest w niej obecnie kilkaset książeczek dotykowych dla małych niewidomych dzieci.Fundacja Dzieci Niczyje
www.fdn.pl

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom. W placówkach prowadzonych przez Fundację udzielamy pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej ofiarom krzywdzenia i ich opiekunom. Działamy na rzecz poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w procedurach prawnych w charakterze świadków. Prowadzimy programy profilaktyki krzywdzenia dzieci przez dorosłych oraz rówieśników, m.in. program przeciwdziałania zagrożeniom dzieci w Internecie oraz program wsparcia rodziców przeżywających trudności w wychowaniu dzieci. Organizujemy specjalistyczne szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego dla różnych grup profesjonalnych oraz zespołów interdyscyplinarnych. Prowadzimy badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie oraz stanowiące podstawę projektowanych działań.

w górę

Pakiet pierwszy

metoda Domana - Etap I i II

pojedyncze słowa oraz wyrażenia dwuwyrazowe, nadruk czerwony, czcionka z 80 mm zmniejsza się do 50 mm. Poznane w tych etapach wyrazy będą utrwalane poprzez liczne powtórzenia w kolejnych etapach

Pakiet drugi

metoda Domana - Etap III i IV

wyrażenia dwuwyrazowe i proste zdania, nadruk od czerwonego stopniowo zmienia się na czarny, czcionka wielkości 50 mm zmniejszana jest do 20 mm. Zakres słownictwa Pakietu 2 bazuje na wyrazach poznanych w etapie I i II Pakietu 1 i jest nadal rozbudowywany

Matematyka

metoda Domana - matematyka

karty z nadrukowanymi kropkami o średnicy 19mm, na odwrocie kart nadrukowano liczbę odpowiadającą liczbie kropek danej karty wraz z 20 działaniami o wzrastającej trudności, wynik działań zgodny z numerem karty i ilością kropek